Integritetspolicy

Deluxerie respekterar sekretessen för besökare på sin webbplats, särskilt besökarnas rättigheter när det gäller automatisk behandling av personuppgifter.
På grund av fullständig öppenhet med våra kunder har vi formulerat och implementerat en policy angående dessa bearbetningsoperationer själva, deras syfte och möjligheter för registrerade att utöva sina rättigheter så bra som möjligt.

För all ytterligare information om skydd av personuppgifter, besök webbplatsen för den nederländska dataskyddsmyndigheten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Tills du accepterar användningen av cookies och andra spårningssystem på webbplatsen kommer vi inte att placera någon icke-anonym analytisk cookie och spårningskaka på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.
Genom att fortsätta besöka denna webbplats accepterar du följande användarvillkor.
Den nuvarande versionen av sekretesspolicyn som finns på webbplatsen är den enda versionen som gäller så länge du besöker webbplatsen tills en ny version ersätter den nuvarande versionen.

1. Lagbestämmelser

– Webbplats (nedan kallad “Webbplatsen”): www.deluxerie.se
– Ansvarig för behandling av personuppgifter (hädanefter: “administratören”): Deluxerie, belägen på Nederländerna, handelskammaren nummer 86595431.

2. Tillgång till webbplatsen

Tillgång till webbplatsen och användning är strikt personligt. Du kommer inte att använda denna webbplats eller data och information som tillhandahålls på den för kommersiella, politiska eller reklamändamål, eller för kommersiella erbjudanden och i synnerhet inte för oönskade elektroniska erbjudanden.

3. Webbplatsens innehåll

Alla märken, bilder, texter, kommentarer, illustrationer, (animations) bilder, videobilder, ljud, samt alla tekniska applikationer som kan användas för att få webbplatsen att fungera, och mer allmänt är alla delar som används på denna webbplats skyddade av immateriella rättigheter. All reproduktion, upprepning, användning eller anpassning, på vilket som helst sätt, av hela eller endast en del därav, inklusive tekniska applikationer, utan föregående skriftligt tillstånd från den registeransvarige, är strängt förbjudet. Om administratören inte omedelbart vidtar åtgärder mot någon överträdelse kan detta inte tolkas som ett tyst samtycke eller avstående från rättsliga åtgärder.

4. Hanteringen av webbplatsen

För korrekt hantering av webbplatsen kan administratören när som helst:

• Stäng av, avbryt eller begränsa åtkomsten till en specifik kategori besökare till hela eller delar av webbplatsen
• Ta bort all information som kan störa webbplatsens funktion eller bryter mot nationell eller internationell lag eller kränkning av internetetikett
• Har webbplatsen tillfälligt otillgänglig för att utföra uppdateringar

5. Ansvar

Administratören är inte på något sätt ansvarig för fel, funktionsstörningar, svårigheter eller avbrott i webbplatsens funktion, till följd av att webbplatsen eller en av dess funktioner inte är tillgänglig. Hur du ansluter till webbplatsen är ditt ansvar. Du måste själv vidta alla lämpliga åtgärder för att bland annat skydda din utrustning och dina data mot virusattacker på internet. Du är också ansvarig för webbplatsen och den information som du konsulterar på internet.

Administratören är inte ansvarig för rättsliga förfaranden mot dig:
• På grund av användningen av webbplatsen eller tjänsterna som är tillgängliga via internet
• För brott mot villkoren i den här integritetspolicyn

Administratören är inte ansvarig för eventuella skador du orsakar dig själv eller tredje part eller din utrustning på grund av din koppling till användningen av webbplatsen. Du kommer att avstå från alla åtgärder mot administratören som ett resultat.

6. Insamling av information

Deluxerie samlar in dina uppgifter. Med personuppgifter avses: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar person är en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hjälp av en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online -identifierare eller ett eller flera element som är karakteristiska för det fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet.
Administratören använder huvudsakligen de personuppgifter som samlats in på webbplatsen för att upprätthålla relationer med dig och vid behov för att behandla dina beställningar.

7. Dina rättigheter gällande dina uppgifter

Enligt artikel 13 punkt 2 sub b GDPR har alla rätt att inspektera och rätta till eller radera sina uppgifter eller begränsa behandlingen av honom och rätten att invända mot behandlingen och rätten till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på [email protected]
Varje begäran om detta måste åtföljas av en kopia av ett giltigt identitetsbevis, på vilket du har lagt din signatur och ange adressen till vilken du kan kontaktas. Du får ett svar på din begäran inom en månad efter den skickade begäran. Beroende på förfrågningarnas komplexitet och antalet förfrågningar kan denna period förlängas med två månader om det behövs.

8. Behandling av personuppgifter

Vid överträdelse av någon lag eller förordning, som besökaren misstänks för och som myndigheterna kräver personuppgifter som samlats in av administratören. Dessa kommer att lämnas till dem efter en uttrycklig och motiverad begäran från dessa myndigheter, varefter dessa personuppgifter inte längre kommer att skyddas av bestämmelserna i denna sekretesspolicy.
Antag att viss information är nödvändig för att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen. I så fall kommer den registeransvarige att ange den obligatoriska karaktären av denna information när han begär informationen.

9. Kommersiella erbjudanden

Du kan få kommersiella erbjudanden från administratören. Om du inte vill få detta (längre), vänligen skicka e -post till följande adress: [email protected]

Anta att du stöter på personuppgifter när du besöker webbplatsen. I så fall måste du avstå från att samla in det eller från någon annan obehörig användning samt från alla handlingar som kränker personens / personernas integritet. Chefen är inte på något sätt ansvarig för ovanstående situationer.

10. Uppgifter om lagringsperiod

Uppgifterna som samlas in av webbplatsoperatören används och lagras under den tid som bestäms av lag.

11. Cookies

1. En cookie är en liten textfil som placeras på datorns hårddisk när du besöker vår webbplats. En cookie innehåller data så att du kan känna igen dig som besökare varje gång du besöker vår webbplats. Det är då möjligt att skapa vår webbplats specifikt för dig och göra det enklare att logga in. När du besöker vår webbplats visas en banner som informerar dig om användningen av cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du dess användning. Ditt samtycke gäller under en period av tretton månader.

2. Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:
– Strikt nödvändiga cookies: till exempel session- och inloggningscookies för att hålla session och inloggningsinformation.
– Anonymiserade analytiska kakor: för att visa besök på vår webbplats baserat på information om besöksantal, populära sidor och ämnen. På detta sätt kan vi bättre skräddarsy kommunikation och information till besökarnas behov till vår webbplats. Vi kan inte se vem som besöker vår webbplats eller från vilken datorbesöket sker.
-Funktionella cookies: t.ex. reklamkakor som är avsedda att visa relevanta annonser. Personliga intressen kan härledas från informationen om besökta webbplatser. Detta gör att organisationer kan visa sina webbplatsbesökare, till exempel riktade annonser. Spårningskakor gör det möjligt att skapa profiler av människor och behandla dem annorlunda. Personuppgifter behandlas vanligtvis med spårningskakor.
– Cookies för sociala medier och tredjepartscookies: Vår webbplats tillåter också vissa tredjepartscookies. Om du till exempel klickar på “dela” -knappen för att dela en produktbild, kan du få cookies från Facebook, Pinterest eller Instagram. Med dessa cookies kan du dela på sociala medier.

3. Mer specifikt använder vi följande cookies:
– Google Analytisk anonymiserad (analytiska kakor)

4. När du besöker vår webbplats kan cookies från den registeransvarige och/eller tredje part installeras på din utrustning.

5. För mer information om användning, hantering och borttagning av cookies för varje kontrolltyp, inbjuder vi dig att läsa följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

12. Bilder och produkter som erbjuds

Inga rättigheter kan härledas från bilderna som tillhör de produkter som erbjuds på webbplatsen.

13. Gällande lag

Nederländsk lag gäller för dessa villkor. Domstolen på administratörens verksamhetsår har exklusiv jurisdiktion i tvister om dessa villkor om inte ett juridiskt undantag gäller.

14. Kontakt

För frågor, produktinformation eller information om själva webbplatsen, vänligen kontakta kundtjänst, [email protected].